25
lt.

Fotowoltaika

W ramach realizacji operacji z funduszu PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pt. „Przyjazne środowisku gospodarstwo rolne i kiszone warzywa z Doliny Baryczy” oraz wsparciu LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy zainwestowaliśmy we własną produkcję energii, dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 40KW na dachach

Czytaj więcej