Dotacje PROW

W ramach realizacji operacji z funduszu PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pt. „Przyjazne środowisku gospodarstwo rolne i kiszone warzywa z Doliny Baryczy” oraz wsparciu LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy zainwestowaliśmy we własną produkcję energii, dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych. Zakupiliśmy nowoczesne maszyny oraz wyposażenie ze stali nierdzewnej.