Facebooktwitterpinterestmail
W ramach realizacji operacji z funduszu PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pt. „Przyjazne środowisku gospodarstwo rolne i kiszone warzywa z Doliny Baryczy” oraz wsparciu LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy zainwestowaliśmy we własną produkcję energii, dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 40KW na dachach naszego gospodarstwa.
Od 2020 roku korzystamy z tej zielonej energii, która niemal w 100% zaspakaja nasze potrzeby. Jest to idealne rozwiązanie, szczególnie, że najwięcej energii zużywamy latem, ponieważ jest to okres intensywnej produkcji, oraz pracy chłodni. Wykonawcą jest firma ze Żmigrodu W.Quandt Sp z o.o. To nie koniec inwestycji. Przed nami jeszcze zakup i montaż wyposażenia ze stali nierdzewnej.

Komentarze są zamknięte