Kiszone buraczki

Kiszone buraczki – wiórki, nagroda TAR-ECO 2015